AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI, KORLÁTAI

AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI, KORLÁTAI

 

 

– A házi feladatok a tanórán feldolgozott tananyagra épüljenek, gyakorló jellegűek legyenek, melyeket a tanulók önállóan, sikeresen meg tudnak oldani.

– Igyekszünk a feladatok kijelölésénél az egyéni képességeknek megfelelően differenciálni.

– A mennyiségnél törekszünk az összehangoltságra, a tanulók túlterheltségének megelőzése céljából. – A memoriterek megtanulására – terjedelmüktől függően – több napot szánunk.

– Szorgalmi feladatnak gyűjtőmunkát, búvárkodást adunk.

 

A feladatok adásának korlátai:

 

– Tantárgyanként egy – két feladatnál többet ne adjunk.

– Tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot nem adunk.

 

A szegregáltan oktatott fogyatékos gyerekek esetében:

 

1 – 4. évfolyamon a hétvégékre és a tanítási szünetekre sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot nem adunk.

5 – 8. évfolyamon a hétvégékre csak szóbeli, a tanítási szünetekre sem szóbeli, sem írásbeli feladat elvégzésére nem kötelezzük tanulóinkat.