Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Bónáné Gál Gabriella pedagógiai asszisztens

Zelenné Szihalmi Henriett gyermek és ifjúságvédelmi felelős

Nagy Éva pedagógiai asszisztens

Szakács Istvánné iskolatitkár